Mangler I vikarer2018-10-09T08:55:03+00:00

Mangler I vikarer?

Hos Medicotrust har vi lang erfaring med at rekruttere vikarlæger og vikarsygeplejersker. Både til korte og lange vikariater. Vi tilbyder også faste stillinger til læger og sygeplejersker.

Ligeledes anvendes vores kendskab til hele sundhedssektoren til at rådgive klinikker og hospitaler om driftsoptimering. Samlet set har vi stået for mere end 20.000 ansættelser.

Vores medarbejderstab omfatter, ud over en erfaren læge og sygeplejersker, også uddannet HR personale. Denne sammensætning garanterer de bedste forudsætninger for et vellykket vikariat og rekruttering af vikarlæger og vikarsygeplejersker.

Dette er med til at sikre vores standarder omkring kvalitet og indsigtsfuld rådgivning til kompetente løsninger, der også holder i virkelighedens verden – og i det daglige arbejde.

Find vikarlæger til almen praksis

Vores team i Medicotrust har over 27 års erfaring med almen praksis. Dels gennem eget arbejde og dels gennem formidling af vikariater i Norge, Sverige og Danmark.

Vi besætter lige fra én uge til flere år ad gangen i samme stilling og finder den/de læge(r), med de efterspurgte interesseområder til jeres praksis. Vi hjælper når din praksis mangler vikarlæger ved sygdom, ferie eller andet.

Vi kender udfordringerne indenfor lægebemanding og rekruttering – herunder oplæring, afløsning samt aflastning. Dels gennem eget arbejde og dels gennem formidling af vikariater i Norge, Sverige og Danmark.

Vikarlæger og vikarsygeplejersker med de rette faglige og sociale kompetencer

Vi ved godt, at en vikarløsning som regel er den næstbedste løsning for dig. Der kan dog gøres meget for at mindske ulemperne ved en midlertidig ansættelse og i stedet høste fordelene af en mere dynamisk tilpasning til det aktuelle behov.

Vi bestræber os derfor på altid at have et bredt udsnit af speciallæger og sygeplejersker til rådighed. Og på at sikre en nem og problemfri indkøring af dine vikarlæger eller vikarsygeplejersker. Det gør vi ved kun at udvælge skandinaviske kandidater med de rette faglige og sociale kompetencer.

Vores mål er, at dine vikariater bliver varetaget af så få specialister som muligt. Før hver ansættelse modtager du CV, referencer og autorisationer på vikaren. Selv evaluerer vi alle ansættelser sammen med dig.

Jeres vikarlæge eller vikarsygeplejerske evalueres ikke kun i forbindelse med det enkelte vikariat, men også ved indgangen til hvert nyt år, hvor vi gør status og indgår en ny årsaftale med kandidaten, kaldet MT Licens. Ved indgåelse af MT Licens tjekker vi vedkommendes faglige kompetencer, lægens autorisation(er) samt beder igen om en ren straffeattest og børneattest.

Nogle af vores vikar-teams består af to læger, der deler en fuldtidstjeneste. På den måde skaber vi grobund for et langvarigt samarbejde baseret på tillid, tryghed, faglighed og ikke mindst personlige relationer.

Permanent rekruttering af læger, sygeplejersker og jordemødre

Vores rekrutteringsmodel sikrer det perfekte match

Medicotrust har udviklet et totalkoncept med fokus på problemfri rekruttering af veluddannede specialister til faste stillinger.

Ved hjælp af vores specialudviklede rekrutteringsmodel matcher vi dine krav og forventninger samt organisationens kerneværdier med specialisternes faglige, personlige, sociale og kulturelle kompetencer. Hermed sikrer vi dig og dine nye medarbejdere en god start samt optimale betingelser for et godt og langvarigt samarbejde.

Du kan derfor altid være sikker på, at de emner, vi præsenterer dig for, lever op til de aftalte krav.

Præcise kompetencebeskrivelser udgør grundlaget for et fagligt match

Medicotrust stiller faguddannet personale til rådighed for hele sundhedssektoren. For at sikre, at alle faste stillinger besættes med den rette person, lægger vi vægt på at få beskrevet kompetencerne nøje.

I første omgang gælder det om at få udarbejdet en udførlig stillingsprofil. Her indgår vores konsulent i et tæt samarbejde med ansættelsesstedet om at få alle væsentlige kriterier formuleret. Jo mere præcist kravene til kompetencer og erfaring er formuleret, jo nemmere bliver det efterfølgende at finde den rette kandidat til stillingen.

Formidling af lægekompetencer på tværs af landegrænser

Det kræver et godt indblik i de enkelte landes uddannelses- og karrieresystemer, screeningsprocedurer og evalueringer at sikre et kvalificeret fagligt match på tværs af landegrænser.

Hos Medicotrust har vi gennem årene udviklet et enkelt og konsekvent, men samtidig meget detaljeret system, som gør det nemt at koble mellem sygehusets kravspecifikationer og kandidatens kompetencer.

Vi har stor succes, når det gælder om at finde det rette niveau – og dermed skabe tryghed for begge parter. En forudsætning for et langvarigt forhold.

Samarbejde på tværs af landegrænser og regioner

Medicotrust er underlagt ISO certificering 9001, som for mange er synonym med kvalitet og effektiv styring samt en struktureret kundedialog, og arbejder generelt under meget høje standarder.

Vores ambitiøse målsætning og interne krav har givet os mulighed for at arbejde på mange områder.

Medicotrust samarbejder med de fleste regioner i Norge, Sverige, Grønland og Danmark.

Kontakt os for at finde en vikarløsning i Danmark, Sverige, Norge, Grønland og Færøerne

Kontakt os