Medicotrust Academy

Medicotrust vill skapa mervärde för alla våra samarbetspartners.

Vi tar kompetensutveckling på stort allvar, och erbjuder därför GRATIS undervisning och boende under våra kurser för våra vikarier och blivande vikarier. Vi har små grupper (max 12 deltagare), där varje kursdeltagare är säker på att få ett utbyte med sig.

Se våra kurser

Kurser i svenska

Svenskundervisning i sjukvårdssvenska till våra vikarier och blivande vikarier – helt gratis.

Vi upplever stor efterfrågan av kvalificerade läkare och sjuksköterskor, som kan det svenska språket i tal och  skrift, från våra svenska kunder. Därför får du nu möjlighet att öka din kompetens i det svenska språket.

På våra tvådagarskurser i sjukvårdssvenska 1 & 2 lär du dig att kunna föra dig som en kompetent vikarie i det svenska vårdväsendet. Detta gäller språk, hantering av dator, blanketter mm. Vi upplever stor efterfrågan för att få delta i dessa godkända kurser, och får fantastisk återkoppling från de kursdeltagare som har deltagit under de 2 år som vi har erbjudit kurserna.

Medicotrust A/S är värd för detta arrangemang – vi betalar kursen med legitimerad språklärare, kost och logi.

Information om kursen

 • Anmälningen sker efter principen först-till-kvarn, och är bindande.

 • Du tilldelas ett certifikat när du har blivit godkänd på Modul 2.

 • Vi samarbetar med olika skolor i Danmark där vi kan erbjuda dig språkkunskaper för att kunna göra ditt arbete så bra som möjligt.
 • Vi erbjuder även på övernattning mitt i vackra Köpenhamn nära Amalienborg, till våra kursdeltagare om det skulle behövas under kursens gång.

Kursställe

Kursen, som är med helpension de två dagar som kursen pågår, sker på vårt huvudkontor på Amaliegade 43, 1. sal, 1265 København K.

Kurs i utvidgad hjärt- och lungräddning (HLR/A-HLR)

Kurs i utvidgad hjärt- och lungräddning till våra vikarier och blivande vikarier – helt gratis!

Vi upplever att våra kunder i Norden ställer allt högre krav, och i Norge är det till exempel ett krav att våra läkare och sjuksköterskor har gått en uppdaterad kurs i HLR. Därför får du nu en möjlighet som Medicotrusts vikarie eller blivande vikarie att öka din kompetens i detta område.

Medicotrust A/S är värd för detta arrangemang – vi betalar för kursen, som naturligtvis sker med en legitimerad utbildare och är därför godkänd. Vi har ingått ett samarbete med Medicinsk Læringscenter i Region Syddanmark.

Kursinnehåll

 • Teoretisk undervisning av basal hjärtstoppsbehandling av vuxna och barn.

 • Teoretisk undervisning i avancerad hjärtstoppsbehandling av vuxna och barn.

 • Praktiska övningar med hjärtmassage och ventilering på vuxen- och barndockor.

 • Praktiska övningar av användning av AED.

 • Praktiska övningar av användning av vanlig defibrillator med träning i tolkning av chockerbara och icke-chockerbara rytmer.

 • Praktiska övningar av etablering av intraokulär tillgång.

 • Praktiska övningar där man tränar på lagarbete med huvudvikt på teamledarens funktion.

 • Certifikat delas ut vid kursens avslutande.

Kursställe

Kursen tar plats på vårt huvudkontor på: Sommerfuglevej 2A, 6000 Kolding.