Kvalitetssäkring

Att säkra kvaliteten är en kontinuerlig uppgift som alltid har högsta prioritet hos oss på Medicotrust.

Vi arbetar konsekvent med att utveckla, implementera och uppfylla standarder på alla områden från ledning och organisation till försäljning, IT och kommunikation.

Utbildning av utstationerad personal är en del av vår kvalitetssäkring. För närvarande har vi språkundervisning för kandidater som ska rekryteras till Skandinavien samt danska för våra läkare och sjuksköterskor som ska arbeta i Danmark. Vi erbjuder också gratis kurser i HLR och A-HLR. Konsulterna ska vara väl förberedda när de möter patienterna.

När det är möjligt samarbetar vi med ledande specialister för att optimera våra system och vi är bland annat certifierade enligt ISO 9001-standarden. Dessutom mäter vi kontinuerligt kundnöjdheten för att säkerställa att våra ansträngningar också ger den avkastning de är avsedda för – nämligen nöjda kunder och samarbetspartners.

Kompetent rådgivning i hälso- och sjukvården

På Medicotrust ger vi sjukhus och hela verksamheter råd inom förvaltning, medicinsk logistik, hantering av väntelistor och driftsrelaterade uppgifter.

Genom många års praktiskt arbete har vi fått betydande kunskaper om dansk och internationell sjukhusdrift, och våra yrkesbakgrunder som läkare och sjuksköterskor gör det möjligt för oss att analysera och lösa problem över alla gränser.

Precisa förslag på förändringar
Behandlingsmöjligheterna förbättras, förväntningarna ökar och kraven på offentliga sjukhus växer för varje år. För att få det att gå ihop måste man ta nya vägar och implementera innovativa lösningar.

Men även om en ny metod ger goda resultat på ett ställe kanske den lösningen inte fungerar lika bra på andra sjukhus.

Med Medicotrust som samarbetspartner kan du vara säker på att alla viktiga faktorer beaktas och att en välavvägd och realistisk helhetslösning skapas.

Medicotrust erbjuder bland annat rådgivning om:

  • Förvaltning

  • HR och rekrytering

  • Medicinsk logistik

  • Väntelistor

  • Driftsoptimering.

Samarbete över landsgränser och regioner

Medicotrust omfattas av ISO 9001-certifiering, vilket anses synonymt med kvalitet, effektiv ledning och en strukturerad kunddialog, samt att man i allmänhet arbetar med mycket höga standarder.

Våra ambitiösa mål och interna krav har gett oss möjlighet att arbeta på många områden.

Medicotrust samarbetar med de flesta regioner i Norge, Sverige, Grönland och Danmark.

Kontakta oss för att hitta en konsultlösning i Danmark, Sverige, Norge, Grönland eller Färöarna.

Kontakt os