Medicotrust är ett bemanningsföretag för läkare – och hälso- och sjukvårdspersonal.

Som professionellt bemanningsföretag i hälso- och sjukvården vill vi att skapa mervärde för dem vi samarbetar med. Det kan vara yrkesmässigt och ekonomiskt eller också önskan om att vara en del av det stora nätverket som vi har etablerat, där vi samlar hög professionell kompetens till förmån för oss alla.

Kontakta oss på tel. (45) 43 44 84 20 för ett informellt samtal om hur vi kan hjälpa dig som konsult eller verksamhet.

Vi vill vara ditt förstahandsval på bemanningsområdet

I vårt dagliga arbete vill vi bekräfta dig i ditt val av Medicotrust som ditt bemanningsföretag. Våra förutsättningar som läkare, sjuksköterskor och certifierade HR-konsulter ger dig rätt kombination som gör ditt val av bemanningsföretag lättare, eftersom vi kan sätta oss in i din situation.

Många års erfarenhet inom branschen hjälper oss att fatta rätt beslut. Vi följer utvecklingen noga och anpassar våra lösningar efter de behov och önskemål vi möter. Därför fortbildar vi våra konsulter så att de lever upp till krav i branschen och rekryterar konsulter enligt marknadsprognoser.

Medicotrust – ett ISO 9001: 2015-certifierat bemanningsföretag i hälso- och sjukvården

Medicotrust är certifierat enligt ISO 9001, vilket visar att vårt kvalitetsledningssystem är certifierat enligt en internationellt erkänd standard för ”bästa praxis” som fokuserar på kontinuerlig förbättring och kundtillfredsställelse.

Medicotrust bemanningsföretag etablerades 2004 och har många års erfarenhet inom både konsultuppdrag och tillsvidaretjänster i hälso- och sjukvården. Förutom att ordna en matchning ger vi även konsulten råd om pension, försäkring och skatt.

Nyligen har Medicotrust lanserat jobbportalen som visar lediga tjänster för läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och vård- och omsorgskonsulter. Ring oss alltid så berättar vi mer om dina möjligheter.

Med många års erfarenhet som bemanningsföretag i hälso- och sjukvården kan vi erbjuda erfarenhet och expertis för ditt nästa uppdrag.

Vi bemannar Danmark, Sverige, Norge, Färöarna och Grönland med läkare, sjuksköterskor barnmorskor, undersköterskor och vårdbiträden med flera.

Vi erbjuder en enkel och snabb process – oavsett om du är i registreringsfasen eller i sökfasen där du matchas med konkreta uppdrag som matchar din profil och dina önskemål.
Möt vår duktiga och engagerade personal. Du kan alltid ringa direkt till någon av oss eller till huvudnumret (+45) 4344 8420.

Vision

Det enkla förstahandsvalet för konsulter inom hälso- och sjukvården i Norden.

Uppdrag

Att säkerställa den mest optimala och snabbaste matchningen mellan hälso- och sjukvården och kandidaterna när behovet av en konsult uppstår.

Värden

Vi är snabba. Vi är effektiva. Vi är ärliga. Vi är tillgängliga. Vi skapar trygghet. Vi är professionella.