Behöver ni konsulter?

På Medicotrust har vi både läkar- och sjuksköterskekompetens samt många års erfarenhet av att leverera läkare, sjuksköterskor och övrig vård- och omsorgspersonal som konsulter till hela hälso- och sjukvårdsområdet.

Vi erbjuder våra kunder täckning av både korta och långa uppdrag samt rekrytering.  Vår kunskap om hela hälso- och sjukvårdssektorn använder vi även till att ge kliniker och sjukhus råd om driftsoptimering.

De flesta ramavtal Medicotrust har i Danmark, Sverige, Norge, Grönland och Färöarna har vi fått tack vare att vi har en bra balans mellan kvalitet och pris.

Vi prioriterar en rad processer och parametrar i våra samarbeten med kunder, som till exempel:

– rekrytering av kandidater
– kontinuitet i samarbetet
– leveransens kvalitet
– utvärdering av processen.

Medarbetarna som kunderna möter på Medicotrust är utbildade inom både HR och vården. Vi har dels en läkare, dels två sjuksköterskor som kan ge dig råd om lösning. Sammansättningen ger bästa möjliga förutsättningar för professionell förståelse för problemet och en lyckad matchning med en konsult.

Få hjälp med att hitta en konsult till sjukhus, mottagningar, vårdcentraler med mera.
Vi levererar konsulter till hela hälso- och sjukvårdssektorn, såsom sjukhus, vårdcentraler, kliniker, privatsjukhus, kommuner, boenden och mottagningar, när behov av en konsult uppstår.

Behöver du eller din verksamhet en konsult så kontakta våra kundansvariga medarbetare som har specifik kunskap inom ditt område. Den kundansvarige blir din kontaktperson och kan snabbt och enkelt påbörja uppdraget tillsammans med interna resurser.

Ring för mer information.

Läkar- och sjuksköterskekonsulter till vårdcentraler och allmänläkarmottagningar

Våra medarbetare på Medicotrust har över 30 års erfarenhet av allmänläkarmottagningar. Dels genom eget arbete på vårdcentral, dels genom förmedling av uppdrag i hela Norden.

Vi hjälper till när din vårdcentral behöver läkar-och sjuksköterskekonsulter vid akut eller långvarig sjukdom, semester eller annat. Vi tillsätter uppdrag som är från en vecka långa till mer långsiktiga lösningar.

Vi känner till utmaningarna inom bemanning av vårdcentraler och kan ge råd om introduktion, avlösning och avlastning.

Sjuksköterskor och vård- och omsorgspersonal till kommuner i Sverige

Kommunerna får mer och mer uppgifter i samhället. Hälsa, vård och omsorg står högt upp på dagordningen och det kräver personal varje dag.

Medicotrust vill vara kommunernas hjälp i vardagen när det kör ihop sig. Vi agerar när ni ringer och täcker behovet med en konsult.

Läs mer

Läkar- och sjuksköterskekonsulter med rätt professionell och social kompetens

Vi är medvetna om att en konsultlösning oftast är den näst bästa lösningen för dig. Men mycket kan göras för att minska nackdelarna med en temporär anställning och i stället dra nytta av fördelarna med en mer dynamisk anpassning till de aktuella behoven.

Vi strävar därför efter att alltid ha ett brett utbud av specialistläkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal som du kan välja mellan.

Er konsultläkare eller konsultsjuksköterska utvärderas inte bara i samband med det enskilda uppdraget utan även i början av varje nytt år, då vi gör en utvärdering och ingår ett nytt årligt avtal med kandidaten, en så kallad MT-licens. När vi tecknar MT-licensen kontrollerar vi hans eller hennes yrkeskompetenser, läkarens legitimation(er) och ber igen om ett utdrag ur belastningsregistret.

Vissa av våra konsultteam består av två läkare som delar på en heltidstjänst. På det sättet skapar vi en grund för ett långvarigt samarbete baserat på tillit, trygghet, professionalitet och inte minst personliga relationer.

Tillsvidarerekrytering av läkare, sjuksköterskor och sjukvårdspersonal

Med vår rekryteringsmodell får du en perfekt matchning

Medicotrust har flera kandidater som vill ha längre anställningar och som kan rekryteras till tillsvidaretjänster.

Med hjälp av vår rekryteringsmodell matchar vi dina krav och förväntningar med specialisternas olika professionella och personliga kompetenser. På så sätt ser vi till att du och dina nya medarbetare får en bra start och optimala förutsättningar för ett bra och långvarigt samarbete.

Du kan därför alltid vara säker på att det vi erbjuder uppfyller de överenskomna kraven.

Berätta gärna för oss om dina utmaningar så kommer vi att presentera vårt förslag på lösning.

Kontakta oss här

Exakta kompetensbeskrivning utgör grunden för en yrkesmässig matchning

Medicotrust tillhandahåller yrkesutbildad personal till hela hälso- och sjukvårdssektorn. För att vara säkra på att alla tillsvidaretjänster tillsätts med rätt person lägger vi stor vikt vid att få kompetenserna beskrivna i detalj.

Till att börja med är det viktigt att en detaljerad kravspecifikation utarbetas. Här går vår HR Consultant in i ett nära samarbete med arbetsplatsen för att formulera alla väsentliga kriterier. Ju mer precist kraven på kompetens och erfarenhet formuleras, desto lättare blir det sedan att hitta rätt kandidat för tjänsten.

Förmedling av läkarkompetens över landsgränserna

 

För att säkerställa en professionell och kvalificerad matchning över landsgränserna krävs god insikt i de enskilda ländernas utbildnings- och karriärsystem, screeningförfaranden och kontroller.

På Medicotrust har vi genom åren utvecklat ett enkelt och konsekvent men ändå mycket detaljerat system som gör det enkelt att matcha sjukhusets kravspecifikationer och kandidatens kompetens.

Vi har haft stor framgång när det gäller att hitta rätt nivå – och därmed skapa trygghet för båda parter. En förutsättning för en långsiktig relation

Efterfrågan på marknaden

Medicotrust utmärker sig genom att arbeta över landsgränserna och är på så sätt en flexibel leverantör på flera marknader med en större databas av kvalificerade kandidater.

Vi rekryterar våra kandidater enligt en rad krav.

Våra standardprocesser är certifierade enligt den senaste kvalitetsledningsstandarden ISO 9001: 2015.

Vi följer prognoserna noga för att möta behov på marknaden. Därför rekryterar vi till exempel enligt läkarprognoserna.

Medicotrust är elitleverantör till den offentliga sektorn

Medicotrust är utnämnd till elitleverantörer till den offentliga sektorn 2019. Det är vi oerhört stolta och glada över, och av den anledningen vill vi tacka alla våra samarbetspartners och konsulter som har hjälpt oss på vägen till att få detta certifikat.

Certifikatet innebär att Medicotrust är en av elitleverantörerna till den offentliga sektorn. Därför ser vi också fram emot att fortsätta samarbetet så att vi även i fortsättningen kan leverera förstklassig, kompetent arbetskraft till den offentliga sektorn.

Om du är nyfiken på att veta mer om vad Medicotrust kan erbjuda inom den offentliga sektorn, kontakta oss på (+45) 43 44 84 20 för ett informellt samtal.

På Medicotrust har vi både läkar- och sjuksköterskekompetens samt många års erfarenhet av att leverera läkare, sjuksköterskor och övrig vård- och omsorgspersonal som konsulter till hela hälso- och sjukvårdsområdet.

Kontakta oss