¨

Cookies

1. Indledning

Denne cookie- og persondatapolitik beskriver Medicotrust A/S’ (herefter ”Medicotrust”) brug af cookies og indsamling og behandling af personoplysninger.

Ved besøg på og brug af Medicotrust’s hjemmeside og ved anvendelse af fysiske formularer, hvor der afgives personoplysninger til Medicotrust, accepterer du, at Medicotrust indsamler og behandler personoplysninger som beskrevet i denne cookie- og persondatapolitik.

Medicotrust er meget opmærksom på at overholde gældende lovgivning, og du opfordres til at rette henvendelse til Medicotrust ved brug af kontaktoplysningerne i afsnit 6, hvis du har spørgsmål eller bemærkninger.

2. Cookies

Når du besøger Medicotrust’s hjemmeside, foretager søgninger eller besøger undersider på Medicotrust’s hjemmeside eller modtager og anvender e-mailmarkedsføring, indsamles der oplysninger om dig og din adfærd ved brug af cookies.

2.1 Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din webbrowser (f.eks. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera el. lign.), og som registrerer dig som unik bruger.

Medicotrust’s hjemmeside kan eksempelvis bruge cookies til at huske information om dine præferencer fra tidligere besøg. Det er eksempelvis en cookie, der gør, at du ikke behøver at logge ind på vores site, hver gang du kommer på besøg.

2.2 Hvad bruger vi cookies til?

Cookies er med til at fortælle Medicotrust om dit besøg og din adfærd på vores hjemmeside og øvrige digitale medier.

For at fastlægge, hvem der besøger Medicotrust’s hjemmeside, bruger vi cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker. Her indsamler vi informationer om, hvornår og hvor lang tid du besøger en hjemmeside, hvilke og hvor mange sider du besøger, om din computer har besøgt os før, hvilken browser og styresystem du bruger og IP-numre. Sådanne cookies sættes af Medicotrust og kaldes førsteparts-cookies.

På den måde kan vi sikre os, at du eksempelvis ikke kun ser de samme bannerreklamer igen og igen, og samtidig tilstræbes det, at du ser reklamer, som er interessante for dig. Med din tilladelse bruger vi den indsamlede information til at målrette vores direkte markedsføring til dig. Ydermere bruger vi informationerne til at dokumentere og klarlægge værdien af annonceindrykninger over for vores annoncører.

2.3 Hvor længe opbevarer vi cookies?

De cookies, der er sendt til dig, vil blive opbevaret på dit udstyr i et varierende antal måneder regnet fra sidste gang, du var inde på Medicotrust’s hjemmeside. Hver gang du genbesøger vores hjemmeside, forlænges perioden. De pågældende cookies slettes automatisk efter deres udløb. Du kan nedenfor læse om, hvordan du kan slette cookies.

2.4 Hvordan undgår du cookies?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din harddisk eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie.

Klik her for at få en vejledning i, hvordan dette indstilles i din browser og på din tablet og smartphone. Vi gør opmærksom på, at vejledningen er lavet for langt de fleste browsere, tablets og smartphones, men enkelte er ikke nævnt.

Du kan altid bruge hjælpefunktionen i din browser for at få mere information om cookie-indstillinger.

2.5 Cookies fra vores samarbejdspartnere

Medicotrust har også en række samarbejdspartnere, som sætter cookies. Disse cookies kaldes tredjeparts-cookies. Det kan være vores annoncører, mediebureauer, annoncenetværk og andre tjenester (eksempelvis Facebook, LinkedIn og Google), som sætter disse cookies.

Formålet med disse tredjeparts-cookies er at sikre levering af målrettede online-annoncer, samt gøre det muligt at logge ind og dele eksempelvis artikler eller annoncer på de pågældende samarbejdspartneres hjemmesider.

2.6 Cookies fra Gemius og Google (trafikmålinger)

Medicotrust benytter cookies fra Google. Formålet med disse cookies til trafikmålinger er at indsamle statistisk information, der gør det muligt at bestemme eksempelvis hvilke hjemmesider, der er mest populære i de forskellige demografiske grupper. Oplysningerne præsenteres og videregives kun til tredjeparter i samlet form og er ikke personhenførbare.
Du kan fravælge at indgå i Google målingen ved at klikke her.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til Medicotrust’s brug af cookies, opfordrer vi dig til at rette henvendelse ved brug af kontaktoplysningerne i afsnit 6.

3. Personoplysninger

Medicotrust har brug for visse personlige oplysninger om dig, når du køber varer eller tjenester hos Medicotrust. Medicotrust bruger oplysningerne til at levere sine varer og ydelser og til at målrette information til dig.

Herunder kan du læse mere om, hvordan Medicotrust indsamler og behandler personoplysninger om dig.

3.1 Hvilke personoplysninger indsamler Medicotrust?

Medicotrust beder dig typisk om følgende personoplysninger : navn, adresse, e-mails, telefonnummer, CPR-nummer/personnummer (SE), autorisationsnummer og dokumentation for autorisation, pasnummer, CVR-nummer (hvis der skal faktureres fra firma), bankoplysninger, civilstand, referencer, CV, løn, køn, alder og interesser.

Medicotrust indsamler derudover – eller beder dig om at indsamle – følgende personoplysninger fra tredjeparter: straffeattest og børneattest (fra Rigspolitiet), skattekort (fra SKAT), oplysninger om opholdstilladelse (fra Sundhedsstyrelsen).

3.2 Hvordan og til hvilke formål behandler Medicotrust personoplysninger?


Formålet med Medicotrust’s indsamling og behandling af personoplysninger er for det første at gennemføre aftalen med dig som vikar hos Medicotrust, herunder at sikre kommunikationsveje og korrekt aflønning.

Formålet med Medicotrust’s indsamling og behandling af personoplysninger er for det andet bl.a. at sikre, (i) at Medicotrust’s vikarer lever op til de standarder, som Medicotrust’s kunder efterspørger, (ii) at der bliver udbetalt social sikring, og (iii) at regelsæt fra udbudsprocesser og i rammeaftaler efterkommes. Dette sikrer Medicotrust bl.a. ved at kontrollere og sammenholde autorisationsnummer og referencer. Medicotrust holder i den forbindelse alle personoplysninger hidrørende fra straffeattest strengt fortrolige, og disse oplysninger er kun tilgængelige for et meget begrænset antal medarbejdere hos Medicotrust, ligesom de aldrig deles med tredjeparter.
Har du givet samtykke til at modtage direkte markedsføring med nyheder, tilbud m.v., bruger Medicotrust også de indsamlede oplysninger til at målrette vores markedsføring.

Afhængig af dine konkrete tildelte vikariater, og hvor det er relevant, videregiver Medicotrust dine personoplysninger til hospitaler og sygehuse, Socialstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Skat og Socialsikring hos UdbetalingDanmark.

3.3 Hvor længe opbevarer Medicotrust personoplysninger?

Når du registrerer dig hos Medicotrust, behandler Medicotrust dine personoplysninger, indtil aftaleforholdet mellem dig og Medicotrust er afsluttet, hvorefter personoplysningerne arkiveres i 1 år. Efter 1 år med inaktivitet sletter Medicotrust personoplysningerne, medmindre Medicotrust ifølge anden lovgivning er forpligtet til at arkivere personoplysningerne i længere tid.

Ændrer du i din brugerprofil, tilmelder du dig eller anvender nyhedsbreve, konkurrencer m.v., eller giver du nyt samtykke til behandling af dine personoplysninger, starter perioden og processen beskrevet ovenfor forfra.

3.4 Hvordan sikrer Medicotrust dine personoplysninger

Medicotrust opbevarer dine personoplysninger sikkert og fortroligt. Medicotrust har implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at de fortabes eller forringes, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven om behandling af personoplysninger.

Medicotrust kan dog ikke garantere 100 % sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der er en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Vær opmærksom på, at du derfor afgiver dine personoplysninger på eget ansvar.
3.5 Dine rettigheder til indsigt, berigtigelse og sletning
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Medicotrust behandler om dig, herunder indsigt i oplysningernes karakter og Medicotrust’s behandling. Det kan du få ved at rette henvendelse ved brug af de kontaktoplysninger, der fremgår under punkt 6.

Du har også ret til at få kopi af de personoplysninger, som Medicotrust behandler om dig, medmindre det ikke er muligt at lave kopi heraf med almindeligt tilgængelige tekniske hjælpemidler.

Du har til enhver tid ret til at tilbagetrække dit samtykke til Medicotrust’s behandling af dine personoplysninger og til at bede Medicotrust om at slette registrerede personoplysninger om dig. Dette kan du anmode om ved at rette henvendelse til Medicotrust ved brug af kontaktoplysningerne under punkt 6.
Hvis du tilbagetrækker dit samtykke og beder om at få dine personoplysninger slettet, vil Medicotrust slette alle personoplysninger om dig med undtagelse af de oplysninger, som fortsat er nødvendige for at opfylde en aftale mellem dig og Medicotrust og med undtagelse af oplysninger, som Medicotrust efter gældende lovgivning er forpligtet til fortsat at opbevare på arkiv. Medicotrust vil give dig nærmere besked herom som svar på en henvendelse om sletning fra dig.

Det ligger Medicotrust meget på sinde at overholde gældende lovgivning om behandling af personoplysninger. Hvis du på trods af Medicotrust’s bestræbelser herpå er utilfreds med Medicotrust’s behandling af dine personoplysninger, har du mulighed for at klage over Medicotrust til Datatilsynet.

4. Ændringer i cookie- og persondatapolitikken

Medicotrust vil løbende opdatere og ændre denne cookie- og persondatapolitik, hvis udviklingen lovgivningen og praksis nødvendiggør dette. Ved ændringer bliver datoen for “sidst opdateret” nederst på siden opdateret. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside eller på e-mail.

5. Frameldelse af markedsføring

Hvis du har accepteret at modtage direkte markedsføring fra Medicotrust, har du altid ret til at framelde dig igen. Dette kan du gøre på din profil, ved at anvende ”frameld”-funktionen i Medicotrust’s e-mails eller ved at sende os en meddelelse ved brug af kontaktoplysningerne i punkt 6.

6. Kontakt Medicotrust

Hvis du ønsker at kontakte os i forbindelse med denne cookie- og persondatapolitik vedrørende Medicotrust’s behandling af personoplysninger, er du meget velkommen til at rette henvendelse til:

Medicotrust A/S
Digevej 114, 4. sal
DK-2300 København S
E-mail: kontakt@medicotrust.com

Sidst opdateret Juni 2021